מתווה השיעורים לשנה"ל – תשפ"ב 2021-2022

 

יום

הסדנה / הקורס

מנחה

תאריך התחלה

תאריך

סיום

מספר

השיעורים


ראשון

16:00-18:00


חוג ציור ילדים


ראובן תשרי


3/10/21


 

26/6/22

 

שנתי


18:00-20:00


חוג ציור נוער

ראובן תשרי


3/10/21


26/6/22

שנתי


שני

10:00-13:30


פיתוח שפה אישית


ראובן תשרי


6/10/21


19/9/22


שנתי

18:00-20:30

קורס רישום

 

11/10/21

29/11/21

8


שלישי

10:00-13:30

 


פיתוח שפה אישית


ראובן תשרי


5/10/21


20/9/22


שנתי

18:00-21:30

פיתוח שפה אישית

 

5/10/21

20/9/22

שנתי


רביעי

10:00-13:30


פיתוח שפה אישית


ראובן תשרי


6/10/21


14/9/22

שנתי

17:00-20:30

פיתוח שפה אישית

 

6/10/21

14/9/22

שנתי


חמישי

10:00-12:30

 


צבעי מים


ראובן תשרי


21/10/21


9/12/22


8


חמישי

10:00-14:00


סדנת אומן

(אחת לחודש)

ראובן תשרי מארח את מיכל גבע


28/10/21


27/1/22


4