ישראל רוט

תערוכות רלוונטיות
דורית צינמן
דני לוי
זיוה כספי